Bản mẫu:Đổi hướng thể loại/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Mục đích[sửa]

Bạn có thể sử dụng bản mẫu này để hiển thị thông báo "Thể loại này được thay thế bằng _thể loại xyz_" vào trang. Khi một thể loại được thay thế bằng một thể loại khác, bản mẫu này nên được sử dụng để báo cho người đọc biết.

Cách sử dụng[sửa]

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Đổi hướng thể loại|Tên thể loại mới}}