Bản mẫu:--

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này hiển thị dấu câu là một dấu gạch dài mà không có khoảng trắng ở phía hay phía sau:

Ghi chú:

  1. Đây là một phiên bản để thuận tiện khi dùng và không nên dùng dể thay các phương pháp nhập liệu khác, như bản mã.
  2. {{Mdash}} đổi hướng tới đây.

Phím tắt[sửa]

Thay vì dùng bản mẫu này:

  • Mac: người dùng có thể dùng tổ hợp option + shift + - để hiển thị ký tự này.
  • Windows: người dùng có thể dùng tổ hợp alt + 0151 (trên khu phím số).
  • Linux: ctrl + shift + U + 2014.