Bản mẫu:Author index

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mục lục Tác gia: 

AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVWXYZ

Tiêu bản tạo ra danh sách xem nhanh các tác gia theo tên đầu. Nó sử dụng không gian hiện hành theo mặc định, nhưng có thể thay đổi theo thông số {{{namespace}}}. Ví dụ,

{{Author index|namespace= Thể loại}}

Thông số {{{1}}} sẽ cung cấp chia nhỏ chữ cái hơn. Ví dụ,

{{Author index|A}}