Bản mẫu:Bản đồ định vị/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này tạo ra một bản đồ định vị như một hình ảnh tổng hợp bao gồm một bản đồ định vị và một điểm định vị. Tùy chọn một nhãn và chú thích có thể được thêm vào.

Cách sử dụng[sửa]

Tập tin hình ảnh bản đồ không được truy nhập trực tiếp nhưng bằng cách sử dụng một định nghĩa bản đồ bổ trợ. Ví dụ, nếu tham số không tên thứ nhất cung cấp cho bản mẫu này là "Trung Quốc", sau đó bản mẫu này sử dụng các mục nhập cho Trung Quốc tại Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Trung Quốc nếu nó tồn tại, hoặc {{Bản đồ định vị Trung Quốc}} nếu không, một trong số đó chứa dữ liệu cần thiết để tạo ra hình ảnh tổng hợp.

Xin vui lòng lưu ý
 • Việc gán bất kỳ giá trị cho tham số tiêu đề khiến bản đồ được hiển thị như một hình ảnh thu nhỏ. Nếu tham số này không được công bố, bản mẫu sẽ tạo ra một chú thích mặc định.
 • Tọa độ không được chọn. Nếu tọa độ được xác định rơi bên ngoài khu vực được bao phủ bởi hình ảnh bản đồ, điểm định vị sẽ không hiển thị bên trong hình ảnh; tuy nhiên, nó có thể được hiển thị ở một nơi nào khác trên trang.
 • Không sử dụng px. Cách sử dụng rộng=200px thường sẽ gây ra bản đồ rất lớn để được hiển thị. Sử dụng rộng=200.
 • Để tạo ra một bản đồ có nhiều hơn một điểm định vị sử dụng {{Bản đồ định vị+}} hoặc {{Bản đồ định vị nhiều}}.

Bản mẫu trống[sửa]

Bản đồ định vị/tài liệu trên bản đồ Trung Quốc
Bản đồ định vị/tài liệu
Vị trí của Yellowstone ở Tây Bắc Trung Quốc
Độ thập phân Độ, phút, giây Có {{Tọa độ}}
(thường cho các hộp thông tin)
Wikidữ liệu
{{Bản đồ định vị
| {{{1}}}
| rộng   = 
| float   = 
| border   = 
| tiêu đề  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
| link    = 
| lat_deg  = 
| lon_deg  = 
}}
{{Bản đồ định vị
| {{{1}}}
| rộng   = 
| float   = 
| border   = 
| tiêu đề  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
| link    = 
| lat_deg  = 
| lat_min  = 
| lat_sec  = 
| lat_dir  = 
| lon_deg  = 
| lon_min  = 
| lon_sec  = 
| lon_dir  = 
}}
{{Bản đồ định vị
| {{{1}}}
| rộng   = 
| float   = 
| border   = 
| tiêu đề  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
| coordinates = 
}}
{{Bản đồ định vị
| {{{1}}}
| rộng   = 
| float   = 
| border   = 
| tiêu đề  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
}}

Các tham số[sửa]

Các tham số hiển thị bản đồ
Tham số Miêu tả
{{{1}}} Required. Use the name of the map as the first unnamed parameter. For example, specifying England will use the values for England in Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/England if it exists, or {{Bản đồ định vị Anh}} otherwise. See the examples below. Multiple maps can be shown by providing a list of map names separated by #. For multiple maps, the first is shown by default, a reader can select the others with radio buttons.
rộng Determines the rộng of the map in pixels, overriding any default values. Do not include px, for example: rộng=300, not rộng=300px.
default_rộng Determines the default rộng of the map in pixels, intended for use by templates e.g. place infoboxes. The default value is 240. Do not include px. This value will be multiplied by the defaultscale parameter specified in individual map templates, if it exists, in order to achieve an appropriate size for vertical maps. For example, if default_rộng=200 is given, a map of Thailand will be displayed with a rộng of 200 * 0.57 = 114 pixels (as specified in Bản mẫu:Bản đồ định vị Thái Lan).
float Specifies the position of the map on the page. Valid values are left, right, center and none. The default is right.
border Specifies the color of the 1px map border. The default is lightgrey (see web colors). If set to none, no border will be generated. This parameter is seldom used.
tiêu đề The text of a tiêu đề to be displayed below the map. Specifying a tiêu đề will cause the map to be displayed with a frame. If tiêu đề is defined but is not assigned a value, the map will not be framed and no tiêu đề will be displayed. If tiêu đề is not defined, the map will not be framed and a default tiêu đề will be generated. The default tiêu đề is created from the label parameter (or the current page name if label not defined) and the name parameter from map definition template. See the examples below.
alt Alt text for map; used by screen readers, see WP:ALT.
relief Any non-blank value (1, yes, etc.) will cause the template to display the map specified in the map definition template as image1, which is usually a relief map. See the example at Bản đồ định vị+/relief.
AlternativeMap Allows the use of an alternative map. The image must have the same edge coordinates as the location map template. See the example at Bản đồ định vị+/AlternativeMap.
overlay_image Allows an overlay to be superimposed on the map. This parameter is seldom used. See the example at Bản đồ định vị+/overlay.
Các tham số nhãn và điểm
Nếu không có tọa độ được xác định, bản mẫu sẽ cố gắng để có được chúng từ trang của mục Wikidữ liệu.
Tham số Miêu tả
label The text of the label to display next to the mark. A wiki link can be used. The default if not specified is no label, just the marker.
label_size The font size to use for the label, given as a percentage of the normal font size (<100 = smaller, >100 = larger). The default is 90. Do not include %, for example: label_size=80, not label_size=80%. If set to 0, the label is only displayed when the user hovers over the mark.
label_rộng The rộng to use for the label, given as an em size. The default is 6. Do not include em, for example: label_rộng=7, not label_rộng=7em.
position The position of the label relative to the mark. Valid values are left, right, top,bottom and none. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker and its position relative to the right border of the map image. When position=none any defined label will not be displayed with the mark, but it will be used to create the default tiêu đề.
background The background color to use for the label. See Web colors. The default is no background color, which shows the map image behind the label.
mark The name of an image to display as the mark. The default is Red pog.svg (). See examples at Commons:Location markers and Commons:Category:Map icons.
marksize The size of the mark in pixels. The default is 8. Do not include px, for example: marksize=10, not marksize=10px.
link Specifies a wiki link which will be followed if the reader clicks on the mark. Do not include [[]], for example: link=Yellowstone National Park, not link=[[Yellowstone National Park]].
coordinates The coordinates in {{Tọa độ}} format. While not recommended, if you want to waste time you can also enter them in decimal degrees (e.g. 48.067°N 12.863°E). You shouldn't need to, though.
lat_deg The degrees of latitude. This value can be specified using decimal degrees and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
lat_min The minutes of latitude.
lat_sec The seconds of latitude. Usually not necessary.
lat_dir N if north (default value) or S for south of the Equator. Other values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees (i.e. negative numbers for southern latitude).
lon_deg The degrees of longitude. This value can be specified using decimal degrees and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
lon_min The minutes of longitude.
lon_sec The seconds of longitude. Usually not necessary.
lon_dir E for east (default value) or W for west of the Prime Meridian. Other values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees (i.e. negative numbers for western longitude).

Các bản đồ hiện có[sửa]

Bản mẫu bản đồ định vị như ngày 5 tháng 11 năm 2014. Để tìm bản mẫu bản đồ định vị tốt nhất bao gồm một nơi nhất định, mở tập tin SVG trong một trình duyệt Web và sử dụng các phím mũi tên và chức năng phóng to. Lơ lửng trên một vùng cho thấy tên của nó và nó làm nổi bật. Cách nhấn vào nó tải trang của nó.

Có hơn 1000 bản đồ có sẵn. Để tìm các bản đồ khác:

Tạo ra các định nghĩa bản đồ mới[sửa]

Xem Tạo ra một định nghĩa bản đồ mới.

Các ví dụ[sửa]

Chiều rộng mặc định và float, không có nhãn, chú thích mặc định (tọa độ thập phân)[sửa]

Lưu ý: Khi một nhãn không được xác định, chú thích mặc định là "Tên trang (Bản đồ tên)", vì vậy nếu ví dụ này đã được xem trên một trang được đặt theo tên Pag, chú thích mặc định sẽ là "Pag (Croatia)". Tương tự như vậy, trên một trang được đặt theo tên Pag (thị xã), chú thích mặc định sẽ là "Pag (thị xã) (Croatia)". Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Croatia", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Croatia
| alt   = Pag là trên một hòn đảo.
| lat_deg = 44.44
| lon_deg = 15.05
}}

Bản đồ có chú thích mặc định (độ/phút)[sửa]

Lưu ý: Khi một nhãn được xác định, chú thích mặc định là "Nhãn văn bản (bản đồ tên)", được coi là "Pag (Croatia)" trong ví dụ này. Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Croatia", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Croatia
| rộng = 200
| float = right
| alt = Pag là trên một hòn đảo.
| label = Pag
| position = right
| mark = Green pog.svg <!--green dot-->
| lat_deg = 44 | lat_min = 26 <!-- default: lat_dir = N -->
| lon_deg = 15 | lon_min = 3 <!-- default: lon_dir = E -->
}}

Khi |position=none, nhãn văn bản không được hiển thị bên cạnh điểm nhưng vẫn còn được sử dụng trong chú thích mặc định và văn bản alt mặc định. Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Croatia", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Croatia
| rộng = 200
| float = right
| label = Pag
| position = none
| mark = Green pog.svg <!--green dot-->
| lat_deg = 44 | lat_min = 26 <!-- default: lat_dir = N -->
| lon_deg = 15 | lon_min = 3 <!-- default: lon_dir = E -->
}}

Điểm bên ngoài của biên bản đồ, không có chú thích[sửa]

Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Croatia", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Croatia" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Croatia
| rộng  = 200
| float  = right
| tiêu đề =
| alt   = Rimini ở Ý (bên ngoài bản đồ)
| lat_deg = 44.05
| lon_deg = 12.57 <!--outside map's left border at 13.1-->
| outside = 1 <!-- we're aware the point is outside the map, so suppress the warning category -->
| label  = Rimini
| position = right
}}

Chú thích, kích thước nhãn, nền, điểm, kích thước điểm[sửa]

Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Ý", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Ý", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Ý" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Ý
| rộng   = 200
| float   = right
| tiêu đề  = Vị trí của Rimini ở Ý
| alt    = Bản đồ của Ý có điểm hiển thị vị trí của Rimini
| label   = Rimini
| label_size = 150 <!--150% of normal size-->
| position  = bottom
| background = orange
| mark    = Orange_pog.svg
| marksize  = 12 <!--size in pixels-->
| lat_deg  = 44.05
| lon_deg  = 12.57
}}

Tham số AlternativeMap[sửa]

Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Ý", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Ý", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Ý" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Ý
| AlternativeMap = Italy location map.svg
| rộng  = 200
| float  = right
| tiêu đề = Vị trí của Rome ở Ý
| alt   = Bản đồ của Ý có điểm hiển thị vị trí của Rome
| label  = Rome
| lat_deg = 41.9
| lon_deg = 12.5
}}

Tham số Relief[sửa]

Cũng chứng tỏ vị trí tự động của nhãn ở bên trái, do vị trí bên phải của điểm. Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Nepal", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Nepal", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Nepal" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Nepal
| relief = yes
| tiêu đề = Vị trí của sân bay Biratnagar ở Nepal
| alt = Sân bay Biratnagar nằm ở đông nam Nepal
| label = Biratnagar
| mark = Airplane silhouette.svg
| marksize = 10
| lat_deg = 26 | lat_min = 28 | lat_sec = 53 | lat_dir = N
| lon_deg = 87 | lon_min = 15 | lon_sec = 50 | lon_dir = E
}}

Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Nepal", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Nepal", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Nepal" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Nepal
| relief = 
| tiêu đề = Vị trí của sân bay Biratnagar ở Nepal
| alt = Sân bay Biratnagar nằm ở đông nam Nepal
| label = Biratnagar
| mark = Airplane silhouette.svg
| marksize = 10
| lat_deg = 26 | lat_min = 28 | lat_sec = 53 | lat_dir = N
| lon_deg = 87 | lon_min = 15 | lon_sec = 50 | lon_dir = E
}}

Người dùng lựa chọn nhiều bản đồ[sửa]

Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/UK Scotland", "Bản mẫu:Bản đồ định vị UK Scotland", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị UK Scotland" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | UK Scotland#UK
| relief = 1
| rộng = 180
| float = right
| tiêu đề = Lockerbie ở Scotland, Vương quốc Anh
| alt = Lockerbie ở miền nam Scotland.
| label = Lockerbie
| mark = Blue_pog.svg
| marksize = 9
| lat_deg = 55 | lat_min = 07 | lat_sec = 16 | lat_dir = N
| lon_deg = 03 | lon_min = 21 | lon_sec = 19 | lon_dir = W
}}

Bản đồ băng qua kinh tuyến 180°[sửa]

Xem Thể loại:Bản mẫu bản đồ định vị băng qua kinh tuyến 180

Lỗi Lua trong Mô_đun:Bản_đồ_định_vị tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:Bản đồ định vị/dữ liệu/Fiji", "Bản mẫu:Bản đồ định vị Fiji", và "Bản mẫu:Bản đồ định vị Fiji" đều không tồn tại.

{{Bản đồ định vị | Fiji
| rộng   = 180
| float   = right
| label   = Suva
| position  = right
| background = yellow
| mark    = Locator_Dot.png
| marksize  = 7
| lat_deg = 18 | lat_min = 8 | lat_sec = 0 | lat_dir = S
| lon_deg = 178 | lon_min = 26 | lon_sec = 0 | lon_dir = E
}}

Xem thêm[sửa]

Dự án liên quan Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và tài liệu về:

Bản mẫu:Thể loại Commons

Đối với các ví dụ tương tự, xem tài liệu tại Bản mẫu:Bản đồ định vị+, cũng như
Các bản mẫu bản đồ định vị
Các bản mẫu khác
Các hộp thông tin kết hợp bản đồ định vị - bất kỳ quốc gia hoặc vùng

Bản mẫu:Bản đồ định vị/doc/Xem thêm hộp thông tin bản mẫu

Các hộp thông tin kết hợp bản đồ định vị - các quốc gia hoặc các vùng cụ thể

Bản mẫu:Danh sách thu gọn