Bản mẫu:Biên trái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách dùng[sửa]

Bản mẫu này định dạng văn bản với biên trái thụt vào bên trong; tức là, việc thụt dòng áp dụng cho toàn bộ các dòng.

Cách dùng
{{Biên trái|kích thước biên|văn bản}}
Ví dụ
{{Biên trái|2em|{{lorem ipsum}}}}

cho ra:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cách dùng khác[sửa]

Bạn có thể tránh đưa nội dung văn bản vào tham số 2, bằng cách dùng bản mẫu ở dạng "div begin", sau đó đóng bản mẫu bằng thẻ </div> ở cuối văn bản.

Ví dụ
{{Biên trái|2em}}{{lorem ipsum}}</div>

cho ra:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.