Bản mẫu:Cần dọn dẹp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
[sửa] Tài liệu

Cách sử dụng[sửa]

Dùng mã sau:

{{Cần dọn dẹp}}
sẽ cho ra:

hoặc

{{Cần dọn dẹp|lưu ý=Viết điều lưu ý vào đây.}}
sẽ cho ra: