Bản mẫu:Chữ dọc đầu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này đi kèm với Bản mẫu:Chữ dọc cuối, dùng để viết một câu theo dạng hàng dọc, dùng cho các kiểu chữ Hán cũ.

{{Chữ dọc đầu}}示例{{Chữ dọc cuối}}

示例