Bản mẫu:Chữ dọc lớn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


In chữ ở dạng dọc, phông chữ lớn làm tiêu đề {{chữ dọc lớn|示例}}

示例