Bản mẫu:Cx-ld-tb

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Trang [[:{{{1}}}]] đã bị gắn thẻ yêu cầu xóa nhanh khỏi Wikisource. Những lý do có thể có bao gồm:

{{{2}}}

Theo các tiêu chí xóa nhanh, những trang nào rơi vào những tiêu chí này sẽ bị xóa vào bất cứ lúc nào.

Nếu bạn cho rằng trang này không phù hợp với tiêu chí xóa nhanh này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|vào trang]] và nhấn vào nút có ghi "Phản đối xóa nhanh". Nó sẽ cho phép bạn có cơ hội để giải thích tại sao bạn cho rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, xin lưu ý là một khi trang bị đánh dấu xóa nhanh, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Vui lòng không tự mình dời thẻ xóa nhanh ra khỏi trang, nhưng đừng ngại thêm thông tin phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Wikisource. Nếu trang bị xóa, và bạn muốn lấy lại nội dung đã bị xóa để tham khảo hoặc cải thiện, vui lòng liên hệ bảo quản viên đã xóa, hoặc nếu bạn đã làm rồi, bạn có thể đặt yêu cầu tại đây.

Tài liệu bản mẫu[tạo]