Bước tới nội dung

Bản mẫu:Cx-tb/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu chung dùng để thông báo cho thành viên khi bài của họ bị gắn bản chờ xóa. Luôn dùng "thế:".

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tiêu đềtiêu đề header

Khi gán là 'không', bản mẫu sẽ không tạo tiêu đề trước thông báo xóa. Tham số này nên được truyền nối tiếp từ bản mẫu con để người dùng bản mẫu con có thể chọn ghi tiêu đề hoặc không. Nếu để trống, một tiêu đề mới sẽ tự động được tạo ra

Mặc định
{{{header|{{{tiêu đề|}}}}}}
Ví dụ
không
Chuỗi dàitùy chọn
Nội dung tiêu đềnội dung tiêu đề header-text

Cho phép người dùng ghi một tiêu đề do họ muốn vào phần tiêu đề phía trước thông báo xóa nhanh. Nên được truyền vào từ bản mẫu con.

Mặc định
{{{header-text|{{{nội dung tiêu đề|}}}}}}
Chuỗi dàitùy chọn
Không gian tênkhông gian tên namespace

Không gian tên của bài viết bị yêu cầu xóa. Nên được truyền từ bản mẫu con

Mặc định
{{{namespace|{{{không gian tên|}}}}}}
Ví dụ
Tập tin:
Chuỗi dàitùy chọn
Mục tiêumục tiêu target

Tên của trang bị gắn nhãn, không cần viết ngoặc vuông

Ví dụ
Bánh mì kẹp thịt
Tên trangbắt buộc
Không chào mừngkhông chào mừng nowelcome

Tham số này tự động hoan nghênh thành viên bằng bản mẫu {{tác phẩm đầu tiên}} nếu trang thảo luận thành viên là liên kết đỏ. Nếu tham số này là 'có', lời hoan nghênh sẽ bị bỏ qua. Tham số này nên được truyền từ bản mẫu con, trừ khi lời chào mừng không bao giờ nên có.

Mặc định
{{{nowelcome|{{{không chào mừng|}}}}}}
Ví dụ
Chuỗi dàitùy chọn
Không cảm ơnkhông cảm ơn nothanks

Nếu trang bị yêu cầu xóa trước đây là liên kết đỏ, và tham số này có nội dung, thì dòng 'cảm ơn đóng góp của bạn' sẽ bị đưa ra khỏi lời chào mừng. Dùng khi đóng góp là loại gây hại như phá hoại bài viết.

Mặc định
{{{nothanks|{{{không cảm ơn|}}}}}}
Ví dụ
Chuỗi dàitùy chọn
Biểu tượngbiểu tượng icon

Tên tập tin hình dùng ở góc trên bên trái thông báo. Phần lớn thông báo xóa là thông báo dạng thông tin (trái với lời cảnh báo), do đó biểu tượng thông tin 4 thường được chọn

Ví dụ
Information icon4.svg
Tên trangtùy chọn
Nội dungnội dung text

Nội dung chính của thông báo. Nó không bao gồm đoạn văn cuối cùng, sẽ được đưa vào tự động trong các thông báo. Tuy nhiên, có thể đổi một số chữ trong đoạn cuối thông qua tham số khác.

Chuỗi dàitùy chọn
Nếu bạn cho rằngnếu bạn cho rằng if you think that

Nếu tham số được ghi, nó sẽ thay dòng chữ 'trang này không phù hợp với tiêu chí xóa nhanh này' bằng nội dung trong tham số

Mặc định
trang này không phù hợp với tiêu chí xóa nhanh này
Chuỗi dàitùy chọn
Nútnút button

Ghi 'không' sẽ xóa dòng chữ về việc nhấn nút 'Phản đối xóa nhanh' trong thẻ xóa nhanh. Hữu ích nếu bản mẫu liên quan không có nút này.

Ví dụ
không
Chuỗi dàitùy chọn
Sẽ cung cấpsẽ cung cấp willprovide

Mặc định, bản mẫu sẽ có câu 'Nếu trang bị xóa, và bạn muốn lấy lại nội dung đã bị xóa để tham khảo hoặc cải thiện, vui lòng liên hệ BQV đã xóa'. Nếu tham số này là 'không', câu này sẽ bị xóa. Ví dụ như bản mẫu:cx-vpbq-tb không có câu này.

Ví dụ
không
Chuỗi dàitùy chọn
Ngoài rangoài ra additionally

Đoạn văn tùy chọn sẽ được gắn phía cuối cùng của thông báo.

Chuỗi dàitùy chọn
Yêu cầu phục hồiyc phục hồi rfudlink

Nếu có tham số này, văn bản nhắc thành viên đến WS:TNCBQV sẽ không hiện ra. Hữu ích khi không muốn dùng tham số 'sẽ cung cấp' nếu người này có thể liên hệ với BQV xóa để lấy lại nội dung nhưng vì lý do nào đó không thể (như thành viên bị cấm sửa đổi). Ví dụ bản mẫu:cx-donoibat-tb bỏ đi phần này của câu.

Ví dụ
Chuỗi dàitùy chọn