Bản mẫu:Dòngt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

  {{{1}}}

Tiêu bản này mở rộng một ít khoảng trắng và thêm vào số dòng, được định dạng ở kiểu chữ nhỏ màu xanh để không làm phân tán bài thơ hoặc vở kịch thật sự. Số dòng cũng có kẻ thuộc tính id, có thể dùng làm nhãn để liên kết trực tiếp đến một dòng cụ thể: [[Truyện Kiều#dong300]]

{{dòngt|số}}

Xem thêm