Bước tới nội dung

Bản mẫu:Dropcap

Văn thư lưu trữ mở Wikisource


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để tạo hiệu ứng "chữ cái đầu phóng lớn" thường thấy trong các bản in hiện đại và cổ điển:

Dùng với thông số {{dropinitial|L|2.4em|0em|.05em}} đặt trong khối chữ cái Times New Roman.

Để sử dụng[sửa]

{{dropcap|nội dung|kích thước font|biên trên|biên phải|biên dưới|biên trái}}.

Thông số kích thước font và các thông số giá trị biên nên dùng bằng đơn vị tương đối, tức là ở dạng phần trăm hoặc các đơn vị 'en' hoặc 'em'.

Không có thông số nào trong số này là bắt buộc, khi đó mặc định sẽ là:

  • nội dung = A
  • kích thước font = 3em
  • biên phải = .1em

Sẽ tạo ra chữ đầu phóng lớn gần bằng chiều cao hai hàng trong font chữ mặc định hiện nay của Wikisource.

Chú ý: Các font chữ có thể sẽ được kết xuất hơi khác tại các trình duyệt khác nhau và trên hệ điều hành khác nhau. Bạn có muốn kiểm tra tác phẩm của bạn trong Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Windows Internet Explorer hoặc các trình duyệt web khác ở nhiều máy tính khác nhau để đảm bảo việc đóng khung văn bản xung quanh chữ cái đầu như ý bạn muốn nếu bạn không dùng giá trị mặc định.

Ghi chú về kiểu in[sửa]

Nếu bạn chỉ cần một chữ cái đầu phóng lớn trong một văn bản, không chảy xuống phía dưới hàng nền, hãy dùng bản mẫu {{chữ đầu lớn}}:

Lorem ipsum sit amet...

Ghi chú về kỹ thuật[sửa]

Bản mẫu này chỉ đơn giản là tạo ra một span nổi bên trái (có kiểu là display: block;) chứa nội dung cùng với các kiểu CSS dành cho nó. Thật không may là các kiểu CSS 3 để hướng dẫn định dạng kiểu drop cap không được hiện thực tại mọi trình duyệt. Để dự kiến cho tương lai, bản mẫu này áp dụng lớp "dropinitial" vào span xuất.