Bước tới nội dung

Bản mẫu:Duyệt chủ đề/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Bản mẫu này ghi lại thông tin về việc phân loại một chủ đề, thành viên phân loại và thành viên duyệt. Tất cả các chủ đề nên được phân loại và sự phân loại này cần được một thành viên khác duyệt lại và đồng ý.

Vị trí bản mẫu[sửa]

Bản mẫu này nên được đặt vào đầu trang thảo luận Chủ đề. Khi một chủ đề có nhiều trang, chỉ cần trang đầu (hoặc chính) là cần bản mẫu này.

Cách sử dụng[sửa]

{{duyệt chủ đề
 | lớp       = 
 | phân lớp 1   = 
 | phân lớp 2   = 
 | người phân loại =
 | người duyệt   = 
 | ghi chú     =
}}

Tham số[sửa]

 • |lớp= Ký tự lớp của chủ đề (xem Chủ đề:Chỉ mục)
 • |phân lớp 1= Ký tự phân lớp đầu tiên của chủ đề (nếu có)
 • |phân lớp 2= Ký tự phân lớp thứ hai của chủ đề (nếu có)
 • |người phân loại= Tên người dùng của thành viên đầu tiên phân loại chủ đề
 • |người duyệt= Tên người dùng của thành viên duyệt lại và chấp thuận sự phân loại chủ đề
 • |ghi chú= Bất kỳ ghi chú bổ sung nào

Ví dụ[sửa]

{{duyệt chủ đề
 | lớp       = A
 | phân lớp 1   = M
 | phân lớp 2   = A
 | người phân loại = [[Thành viên:Tên người dùng|Tên người dùng]]
 | người duyệt   = [[Thành viên:Người duyệt|Tên người duyệt]]
 | ghi chú     = Đây là ghi chú.
}}

cho ra[sửa]

Duyệt chủ đề
Chủ đề Duyệt chủ đề/tài liệu
Phân loại AMA
Lớp A: Các công trình chung
Phân lớp MA: Nhà sưu tập và sự sưu tập
Người phân loại Tên người dùng
Người duyệt Tên người duyệt
Ghi chú Đây là ghi chú.

Thể loại[sửa]

Nếu chưa có người duyệt, bản mẫu này tự động thêm chủ đề vào Thể loại:Chủ đề cần duyệt.