Bản mẫu:Giữa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này canh giữa cho văn bản.

Đổi hướng[sửa]

  • {{g}}