Bản mẫu:Hồi âm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bạn có tin nhắn mới
Bạn có tin nhắn mới
Xin chào, Hồi âm. Bạn có tin nhắn mới tại trang thảo luận của Ví dụ.
Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}}.
Tài liệu bản mẫu[tạo]