Bản mẫu:Không gian tên có trang con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

yes

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Kiểm tra xem không gian tên hiện tại hoặc được truyền vào có bật trang con hay không. Trả lại "yes" nếu có, và chuỗi trống nếu không.

Bản mẫu này có thể thế.

Cách dùng[sửa]

Xem thêm[sửa]