Bản mẫu:Không vào hàng/c

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bỏ vào hàng cho đoạn văn bản được đóng bên trong. Bản mẫu này có ích cho các đoạn đặc biệt nằm bên trong một khung "div" định giá trị vào hàng, ví dụ như sau {{drop initial}}.

Ghi chú: Nếu đoạn văn không vào hàng vượt qua khỏi một đoạn, bạn nên dùng {{không vào hàng/đ}} ở đầu, và {{không vào hàng/c}} ở cuối.

Tham số
  • |1=: đoạn văn không muốn vào hàng.

Ví dụ[sửa]

<div style="text-indent:2em">
'''Văn bản này được thụt vào theo phong cách div.''' {{lorem ipsum}}

{{không vào hàng|{{drop initial|N}}hưng đoạn này thì không. {{lorem ipsum}}}}

{{không vào hàng|Và đây cũng không! {{lorem ipsum}}}}
</div>

Văn bản này được thụ vào theo phong cách div. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nhưng đoạn này thì không. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Và đây cũng không! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Xem thêm[sửa]