Bước tới nội dung

Bản mẫu:Khối hơi nhỏ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Mẫu chung[sửa]

Bản mẫu này in ra một hoặc nhiều khối văn bản bằng phông chữ với cỡ nhỏ hoặc lớn hơn thông thường.

ví dụ {{Khối hơi nhỏ|{{lorem ipsum}}}} cho ra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Để thay đổi cỡ chữ của một vài từ trong khối văn bản, dùng bản mẫu trong hàng tương ứng (<span>)—nó sẽ sửa span mà không làm vỡ khối văn bản, và không cản trở các đặc tính ở mức khối như khoảng cách hàng chẳng hạn.

Bản mẫu:Khối nhỏ/span

Xem thêm[sửa]


Tất cả mọi bản mẫu kích cỡ phông chữ tại Wikisource đều mang tính tương đối so với kích cỡ mặc định. Có hai loại bản mẫu điều chỉnh kích cỡ: bản mẫu trong hàngkhối. Các bản mẫu trong hàng sẽ thích hợp khi dùng để định dang một đoạn văn bản, nhưng không xử lý được khi có cách đoạn, và không điều chỉnh được khoảng cách hàng. Bản mẫu khối có thể xử lý được cách đoạn, và điều chỉnh được khoảng cách hàng, nhưng lại không phù hợp để dùng trong một đoạn văn, vì chúng sẽ tạo ra một cách đoạn.

Định nghĩa cỡ chữ tương đối[sửa]

Bản mẫu trong hàng Bản mẫu khối Kích cỡ Ví dụ
{{xx-nhỏ}} {{khối xx-nhỏ}} 58% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{x-nhỏ}} {{khối x-nhỏ}} 69% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{nhỏ}} {{khối nhỏ}} 83% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{hơi nhỏ}} {{khối hơi nhỏ}} 92% Lorem ipsum dolor sit amet,
100% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{lớn}} {{khối lớn}} 120% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{x-lớn}} {{khối x-lớn}} 144% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{xx-lớn}} {{khối xx-lớn}} 182% Lorem ipsum dolor sit
{{xxx-lớn}} {{khối xxx-lớn}} 207% Lorem ipsum dolor
{{xxxx-lớn}} {{khối xxxx-lớn}} 249% Lorem ipsum