Bản mẫu:Khối viết tay

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để định dạng văn bản được viết ở dạng viết tay nối chữ.

Ghi chú về cách gõ văn bản viết tay[sửa]

Tại Wikisource, chúng ta không chuyển phần văn bản được viết tay hoặc ghi chú sau khi đã xuất bản. Chúng ta chỉ đăng tải phần văn bản như khi xuất bản. Tuy vậy, vẫn có khi phần văn bản viết tay chính là một phần của tác phẩm, ví dụ như:

  • Bản thảo hoặc bản sao chép của bản thảo (gồm cả thư viết tay)
  • Phông chữ kiểu viết tay được dùng trong tài liệu xuất bản, có tính trang trí ở đầu trang, minh họa, hoặc với mục đích khác

Trong các tình huống như vậy, bản mẫu {{viết tay}} sẽ rất phù hợp.

Ghi chú về phông chữ hiển thị[sửa]

Bản mẫu này dùng giá trị CSS cursive để xác định văn bản là chữ viết tay. Phông chữ hiển thị tùy thuộc vào trình duyệt mà đang sử dụng. Nội dung mà bạn thấy sẽ không phải lúc nào cũng vậy. Bạn có thể thay đổi phông chữ dùng để hiển thị chữ viết tay bằng cách thay đổi thiết lập trong trình duyệt của bạn.

Thẻ đầu và cuối[sửa]

Bản mẫu này có định dạng đóng và mở <div> để dùng khi đoạn văn bản cần định dạng bị kéo qua nhiều trang trong không gian tên Trang.

Bản mẫu:Tracked Cộng đồng Wikisource đã mở yêu cầu đưa phông chữ viết tay vào trong trang web để làm phông chữ mặc định cho văn bản viết tay. Yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết.

Ví dụ[sửa]

{{viết tay|chữ viết tay}} cho ra:
chữ viết tay

Xem thêm[sửa]