Bản mẫu:Khung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Đặt một khung xung quanh văn bản.

{{khung|{{lorem ipsum}}}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Có thể dùng tham số nội dung=… thay cho tham số vị trí khi cần.

Tham số[sửa]

  • |biên= cấu hình biên (border) của khung. Mặc định là 2px solid (viền đơn dày 2px).
  • |màu= cấu hình màu của khung. Tên màu là tiếng Anh hoặc là mã hex. Mặc định là #99B.
  • |1= nội dung

Phiên bản đầu và cuối[sửa]

Khi khung được bao sang nhiều trang trong không gian tên Trang:, bạn có thể dùng {{khung/đ}} và {{khung/c}}.

{{khung/đ}}{{lorem ipsum}}{{khung/c}}

Bản mẫu:Khung/đLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Bản mẫu:Khung/c

Xem thêm[sửa]