Bản mẫu:Lts/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thảo luận và thắc mắc chính: Thảo luận bản mẫu:Lts
Các tiêu bản tương tự tại các dự án liên quan[sửa]
mta Meta-wiki Lts/tài liệu
wpd Wikipedia Lts/tài liệu
cms Commons Lts/tài liệu
wbk Wikibooks Lts/tài liệu
wsp Wikispecies Lts/tài liệu
wvy Wikiversity Lts/tài liệu

Tài liệu[sửa]

W:Template:Lts, M:Template:Lts, v.v... trên các dự án chị em khác là biến thể nhỏ hơn của Bản mẫu:Tlxm với đầu ra vừa phải, đặc biệt để sử dụng trên các trình duyệt không hỗ trợ ·.

Sử dụng[sửa]

{{Lts|template}} chỉ ra liên kết tới bản mẫu cụ thể.
{{Lts}} chỉ ra liên kết cho bản mẫu wrt {{PAGENAME}}.

Ví dụ[sửa]

Kết quả
{{Lts|Lt}} Bản mẫu:Lt (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử)
{{Lts}} Bản mẫu:Lts/tài liệu (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử)


Xem thêm[sửa]

Bản mẫu:Lts (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho bản mẫu
Bản mẫu:Lcs (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho thể loại
Bản mẫu:Lps (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho {{ns:Project}} (= Wikisource)
Bản mẫu:Ltsmeta (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho bản mẫu sao chép từ Meta
Bản mẫu:Lts/ (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho các danh sách bản mẫu (xem dưới đây)
Bản mẫu:Lx (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử) cho họ Lx
Thể loại:Bản mẫu liên kết trong để so sánh, xem dưới đây
Bản mẫu:Ltsmeta
Bản mẫu:Ltsmeta
Bản mẫu:Ltsmeta


So sánh[sửa]

Đây là các bản mẫu tương tự, lấy cái mà bạn muốn. Danh sách này có lẽ là không đầy đủ và quên một cách có chủ ý các phương án với các tham biến như {{Tlx}} và chuyển hướng như {{Tln}}:

Nguồn Kết quả
Bản mẫu:Lts/ {{lt|x4}} Bản mẫu:X4 (sửa đổi|thảo luận|lịch sử|liên kết|theo dõi|nhật trình)
Bản mẫu:Lts/ {{lts|x4}} Bản mẫu:X4 (sửa đổi thảo luận liên kết lịch sử)
Bản mẫu:Lts/ {{lts/|x4}} Bản mẫu:Lts/
Bản mẫu:Lts/ {{tetl|x4}} Bản mẫu:Tetl
Bản mẫu:Lts/ {{ti|x4}} Bản mẫu:Ti
Bản mẫu:Lts/ {{tic|x4}} Bản mẫu:Tic
Bản mẫu:Lts/ {{tiw|x4}} Bản mẫu:Tiw
Bản mẫu:Lts/ {{tl|x4}} {{x4}}
Bản mẫu:Lts/ {{tn|x4}} Bản mẫu:Tn
Bản mẫu:Lts/ {{tls|x4}} Bản mẫu:Tls
Bản mẫu:Lts/ {{tlsetl|x4}} Bản mẫu:Tlsetl
Bản mẫu:Lts/ {{tlt|x4}} Bản mẫu:Tlt
Bản mẫu:Lts/ {{ttl|x4}} Bản mẫu:Ttl
Bản mẫu:Lts/ {{twlh|x4}} Bản mẫu:Twlh