Bước tới nội dung

Bản mẫu:Nối cuối trang/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Trong không gian Trang, hiển thị tham số đầu tiên y như cách bạn nhập vào bản mẫu, nhưng tại các không gian khác, bản mẫu sẽ hiển thị tham số đầu tiên đi kèm với dấu gạch nối (“-”) ngay phía sau, với mục đích là để cho Bộ mở rộng ProofreadPage, khi nhập hai trang lại với nhau, sẽ không làm mất dấu nấu (nếu đó là tham số đầu tiên) hoặc sẽ tự động chèn ký tự khoản trắng (cho các nơi khác). Nó hữu ích khi trang quét kết thúc bằng dấu gạch nối trong một cụm từ có dấu nối và khi ghép hai trang lại với nhau, dấu này không bị mất đi khiến cho cụm từ bị dính lại với nhau hoặc tạo khoảng trống giữa hai từ, hoặc khi trang quét kết thúc bằng dấu gạch dài (em-dash, “—”) hoặc dấu câu khác, mà khi ghép trang, không nên có khoảng trống sau dấu đó.

Cách sử dụng[sửa]

  • {{nct}} → Mặc định sẽ in ra dấu gạch nối, dành cho trường hợp khi muốn ghép từ ở trang trước vào từ ở trang sau có kèm theo dấu gạch nối.
  • {{nct|—}} → In ra một dấu gạch dài (em-dash) trong không gian Trang:, và một dấu gạch dài theo sau là dấu gạch nối (“—-”) ở nơi khác.

Bản mẫu này chỉ nhận một tham số, là ký tự cần hiển thị. Trong không gian tên Trang:, nó sẽ in ra ký tự này đúng như bạn nhập vào, còn khi ở nơi khác (như ở không gian chính) nó sẽ in ra ký tự đó kèm theo một dấu gạch nối ngay sau (với mục đích là để phần mềm ProofreadPage tự bỏ dấu nối đi ngay sau đó). Bản mẫu này cần là thứ xuất hiện cuối cùng trên trang có kết thúc bằng dấu gạch nối, khi dấu gạch nối không nên bị bỏ đi và làm cho hai từ bị dính vào nhau, hoặc trang có kết thúc bằng một dấu gạch dài (em-dash) hoặc dấu câu nào khác mà không nên bị nối tiếp bằng khoảng trắng khi nhúng chéo. Nếu tham số đầu tiên không được cung cấp nó sẽ mặc định là dấu gạch nối (“-”).

Chi tiết bổ sung[sửa]

ProofreadPage mặc định nhập nội dung của hai trang khi nhúng chéo với một ký tự khoảng trắng. Tuy nhiên, vì trong các ngôn ngữ nước ngoài (như tiếng Anh, tiếng Pháp, v.v...), có rất nhiều trường hợp khi một trang kết thúc bằng dấu gạch nối (“-”), thì thực ra đó là từ một từ có nhiều âm bị tách ra hai trang, và khi nhúng chéo, từ này nên được ghép lại dính liền nhau. Do đó, phần mềm ProofreadPage đã được thay đổi để tự động xóa đi dấu gạch nối và không tạo ra khoảng trắng khi nối trang.

Điều này chỉ hữu ích cho các ngôn ngữ trên (tuy vẫn có trường hợp sai), chứ không phù hợp với tiếng Việt, vì tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm. Dấu gạch nối giữa hai từ tiếng Việt thường có nghĩa là nó thực sự cần phải nằm ở đó. Có một số mẹo đã được nghĩ ra nhưng không hoàn hảo. Ví dụ, một mã HTML đại diện cho dấu gạch nối (-) có thể được dùng vì ProofreadPage không nhận ra nó là dấu gạch nối và sẽ không bỏ nó đi, nhưng nó lại tạo ra một khoảng trống thừa ở giữa hai chữ. Một mẹo nữa là đặt hai dấu gạch nối (“--”), để cho từ ghép được hiển thị đúng khi nhúng chéo, nhưng ngược lại, lại xuất hiện một dấu gạch nối thừa trong không gian tên Trang:.

Bản mẫu này giải quyết được vấn đề ở cả hai mẹo trên. Bản mẫu này sẽ kiểm tra xem nó đang được dùng ở không gian tên nào, nếu ở không gian tên Trang:, thì nó sẽ hiện ra nội dung tham số y đúc như khi bạn nhập vào (mặc định là dấu gạch nối nếu để trống); còn ở không gian khác, nó sẽ hiện ra nội dung tham số kèm theo một dấu gạch nối nữa ở ngay phía sau. Vì ProofreadPage tự động bỏ đi dấu gạch nối và ghép hai trang mà không tạo ra ký tự khoảng trắng, kết quả cuối cùng của bản mẫu sẽ hoặc là một ký tự gạch nối (nếu trang kết thúc bằng dấu gạch nối) hoặc một dấu gạch dài (hoặc dấu câu nào khác) mà không bị nhét thêm khoảng trắng vào sau.