Bản mẫu:Nổi phải

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này canh văn bản về phía phải mà không làm thay đổi canh lề. Để canh văn bản về phía phải, hãy dùng {{phải}}