Bản mẫu:Nop

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này được dùng ở cuối một trang trong không gian "Trang:" để ngăn cách với một đoạn mới trong cùng một chương sẽ bắt đầu ở trang kế tiếp. Nếu không dùng bản mẫu này thì khi nhúng chéo hai trang sẽ dính liền vào nhau.