Bản mẫu:Ns has subpages

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

yes

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Kiểm tra xem không gian tên hiện tại hoặc được cung cấp có kích hoạt trang con hay không. Trả về "yes" nếu có, không thì trả về chuỗi trống.

Bản mẫu này có thể được thay thế.

Cách sử dụng[sửa]