Bản mẫu:PVCC-CP Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-USGov)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó là một tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105). Great Seal of the United States (obverse).svg
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm các trang không phải trang tác gia vào thể loại Thể loại:PVCC-CP Hoa Kỳ (trang tác gia không được phân loại).