Bước tới nội dung

Thể loại:Bản mẫu giấy phép

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Thể loại này gồm các bản mẫu chỉ ra giấy phép hoặc tình trạng pháp lý của một bài viết.

Từ khóa: Bản quyền, Phạm vi công cộng (Sử dụng hợp lý bị cấm tại đây).

Hướng dẫn phạm vi công cộng

[sửa]
 • PD-old cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 100 năm.
 • PD-old-80 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 80 năm.
 • PD-old-75 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 75 năm.
 • PD-old-70 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 70 năm.
 • PD-old-60 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 60 năm.
 • PD-old-50 cho các tác phẩm mà tác giả đã chết ít nhất 50 năm.
 • PD-US cho các tác phẩm xuất bản trước 1929.
 • PD-1996 cho các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 và không được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó.
 • PD-USGov cho các tác phẩm của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, cơ quan quân sự, NASA, EOP, hoặc DOT.
 • PD-USGov-DOT cho các hình ảnh của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ.
 • PD-USGov-Military-Army-USACMH cho các tác phẩm của Trung tâm Lịch sử quân sự của quân đội Hoa Kỳ.
 • PD-USGov-NASA hoặc PD-NASA cho các tác phẩm gốc của NASA.
 • PD-USGov-POTUS cho các tác phẩm của Văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ (EOP).
 • PD-UKGov cho một số tác phẩm của chính phủ Anh.
 • PD-nonUK cho các tác phẩm có bản quyền vĩnh viễn tại Anh nhưng hết hạn bản quyền bên ngoài Vương quốc Anh.
 • PD-release cho các tác phẩm mà tác giả tuyên bố từ bỏ bản quyền.
 • PD-self cho các tác phẩm mà tác giả đồng ý chuyển vào phạm vi công cộng.
 • PD-art cho các bản sao của các tác phẩm nghệ thuật gốc đã hết hạn bản quyền.
 • PD-US-no-renewal cho các tác phẩm của Hoa Kỳ mà bản quyền không được gia hạn.
 • PD-US-no-notice cho các tác phẩm của Hoa Kỳ được xuất bản mà không có ghi chú bản quyền.
 • PD-UN cho một số tác phẩm của Liên Hiệp Quốc.
 • PD-LN cho một số tác phẩm của Hội Quốc Liên.
 • PD-PRC-exempt hoặc PD-CN cho các tác phẩm không có bản quyền ở Trung Quốc Đại lục và có thể ở nơi khác.
 • PD-MacaoGov hoặc PD-MO cho các tác phẩm chính thức không có bản quyền ở Ma Cao và có thể ở nơi khác.
 • PD-ROC-exempt hoặc PD-TW cho các tác phẩm không có bản quyền ở Đài Loan và có thể ở nơi khác.
 • Author-PD-old cho các tác giả (không phải tác phẩm) đã chết ít nhất 100 năm.
 • Author-PD-old-70 cho các tác giả (không phải tác phẩm) đã chết ít nhất 70 năm.
 • Author-PD-old-50 cho các tác giả (không phải tác phẩm) đã chết ít nhất 50 năm.

Trang trong thể loại “Bản mẫu giấy phép”

Thể loại này chứa 104 trang sau, trên tổng số 104 trang.

P