Bước tới nội dung

Bản mẫu:Pvcc/Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Pd/US)


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Cách dùng: {{Pvcc/Hoa Kỳ|Năm tác giả chết}}