Bản mẫu:Phân cột/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách dùng[sửa]

{{Phân cột}} được dùng để bắt đầu một đoạn phân cột trong trang. Giữa mỗi khối văn bản trong cột, chèn {{Phân cột-ngắt}}, giữa mỗi đoạn (để giữ khoảng cách cột bằng nhau) thêm {{Phân cột-đoạn}} và đóng cột cuối bằng {{Phân cột-cuối}}. Ví dụ:

 {{Phân cột}}
 Văn bản xuất hiện trong cột thứ nhất.
 {{Phân cột-ngắt}}
 Văn bản xuất hiện trong cột thứ hai.
 {{Phân cột-ngắt}}
 Văn bản xuất hiện trong cột thứ ba.
 {{Phân cột-cuối}}

Bạn có thể dùng số lượng cột tùy ý. Mỗi cột sẽ có cùng chiều rộng, cách đều nhau dựa trên chiều ngang của trang. Mỗi cột có một biên nhỏ bên phải (20 pixel), tạo ra một "vách ngăn" để tránh văn bản cột này đụng vào văn bản cột bên phải. Xem trang thành viên franl để xem ví dụ cách dùng bản mẫu này.

Tham số[sửa]

Bản mẫu này có bốn tham số tùy chọn

  • |rộng=, |1=: Chiều rộng chung của tổng hợp toàn bộ cột (dùng auto để thu nhỏ bằng với nội dung khác)
  • |canh=: Canh lề cho toàn bộ cột
  • |đường=: Đường thẳng chia các cột
  • |cách=, |2=: Chiều rộng của lề phải mỗi cột


Chiều rộng chung[sửa]

Chiều rộng chung của tổng hợp toàn bộ các cột được thiết lập trong {{Phân cột}} với tham số đầu tiên. Nó có thể là một giá trị tuyệt đối (như 40em) hoặc phần trăm chiều rộng trang (như 50%). Tham số này mặc định là 100%. Ví dụ, để tạo ra một mục nhiều cột chỉ rộng bằng 50% chiều rộng trang:

{{Phân cột|50%}}
This text appears in the first column.
{{Phân cột-ngắt}}
This text appears in the second column.
{{Phân cột-ngắt}}
This text appears in the third column.
{{Phân cột-đoạn}}
This text appears in the next row, first column.
{{Phân cột-ngắt}}
This text appears in the next row, second column.
{{Phân cột-cuối}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Canh lề[sửa]

Mặc định thì vùng phân cột được đặt ở phía trái của khối chứa nó. Để thay đổi, điều chỉnh tham số "canh" trong {{Phân cột}} thành "giữa" hoặc "phải"

 {{Phân cột|50%|canh=giữa}}
 ...
 {{Phân cột-cuối}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lề[sửa]

Có thể thay đổi lề dễ dàng bằng cách đổi tham số thứ hai trong {{Phân cột}} hoặc đầu tiên trong {{Phân cột-ngắt}}. Bạn không ghi giá trị này trong {{Phân cột-cuối}}. Biên cả ở trái và phải khối, do đó bạn nên chỉ định một nửa khoảng cách bạn muốn.

{{Phân cột||40px}}
Văn bản này nằm ở cột thứ nhất.
{{Phân cột-ngắt|40px}}
Văn bản này nằm ở cột thứ hai.
{{Phân cột-cuối}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Định dạng đường[sửa]

Tham số thứ ba điều khiển đường thẳng nằm giữa các khối. Tham số này được đặt tên là "đường" và không dùng tham số vị trí. Nó phải được ghi trong {{Phân cột}} và {{Phân cột-ngắt}}. Định dạng đường ngắt giống như cách CSS, ví dụ "1px solid black", "2px dashed red", v.v.

{{Phân cột|đường=1px solid black}}
Văn bản này nằm ở cột thứ nhất.
{{Phân cột-ngắt|đường=1px solid black}}
Văn bản này nằm ở cột thứ hai.
{{Phân cột-cuối}}

Văn bản này nằm ở cột thứ nhất.

Văn bản này nằm ở cột thứ hai.

Kiểu khác[sửa]

Tham số |style= có thể dùng để định nghĩa các kiểu (style) khác không được đề cập ở trên.

Ghi chú về kỹ thuật[sửa]

Bản mẫu này dùng một bảng để chứa cột. Hãy nghĩ tới việc dùng bảng nếu nó sẽ dễ hiểu hơn là bản mẫu này.

Xem thêm[sửa]

  • {{phân cột}}, {{phân cột-ngắt}}, {{phân cột-đoạn}}, {{phân cột-cuối}}, bản mẫu này dùng một bảng để tạo ra dạng văn bản phân nhiều cột. Bạn cần phải đặt dấu ngắt rõ ràng, nhưng chúng sẽ không bao giờ chạy.
  • {{div col}}, {{div col end}}, dùng thuộc tính CSS3 để tạo cột một cách động. Trình duyệt của người dùng sẽ chọn cách tốt nhất để ngắt cột, do đó cách trình bày sẽ không được đảm bảo lúc nào cũng hiển thị giống nhau. Bản mẫu này tốt cho danh sách, vì bạn không phải lo lắng nơi đặt {{phân cột-ngắt}}.