Bước tới nội dung

Bản mẫu:Phân số/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Bản mẫu này tạo một dạng thay thế cho phân số thông thường. Nó có thể nhận một, hai hoặc ba tham số: phần nguyên tùy chọn (có thể có dấu), tử số tùy chọn và mẫu số bắt buộc; theo đúng thứ tự vừa nêu. Xin đừng dùng thế với bản mẫu này.

{{ps|A|B|C}}
A B/C (phần nguyên, tử và mẫu số)
{{ps|A|B}}
A/B (tử và mẫu số)
{{ps|A}}
1/A (chỉ có mẫu số)
  • canh dọc=-0.#en — mặc định là -0.5em giá trị sau dấu trừ càng lớn thì số phân số càng kéo lại gần hàng trên
  • cỡ chữ=#% — mặc định là 85% con số này càng lớn thì phân số hiển thị càng lớn

Ví dụ

[sửa]

Không có thay đổi nhưng có 1 phía trước (để chỉnh gióng hàng): 11/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 1/8 3/8 5/8 7/8 1/16 3/16 5/16 7/16 9/16 11/16 13/16 15/16

canh dọc=-0.1em với số 1 đi trước (để chỉnh canh hàng): 11/2 2/3 15/16

cỡ chữ=60% với số 1 đi trước (để chỉnh canh hàng): 11/2 2/3 15/16

canh dọc=-0.1em và cỡ chữ=60% với 1 đi trước (để canh hàng): 11/2 2/3 15/16

Xem thêm

[sửa]
  • {{frac}}, displays common fractions using a fraction slash
  • {{mfrac}}, displays common fractions using LaTeX markup
  • {{ps nobar}}, displays common fractions without a solidus