Bản mẫu:Reply to

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

@Ví dụ:

[tạo] Template-info.svg Tài liệu bản mẫu