Bản mẫu:Chạy đầu trang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Rh)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích[sửa]

Bản mẫu này dùng để thêm đầu trang vào các trang trong không gian "Trang:".

Cú pháp[sửa]

3 phần[sửa]

{{Chạy đầu trang|trái|giữa|phải}}
trái
phải
giữa
{{Chạy đầu trang|trái=TRÁI|giữa=GIỮA|phải=PHẢI}}
TRÁI
PHẢI
GIỮA

4 phần[sửa]

{{Chạy đầu trang|trái|trái-giữa|phải-giữa|phải}}
trái trái-giữa phải-giữa phải
{{Chạy đầu trang|trái|trái-giữa|phải-giữa|}}
trái trái-giữa phải-giữa