Bản mẫu:Robot

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Robot
Chưa kiểm tra
Chưa kiểm tra
Chưa có


Chú thích[sửa]

  • Tên không cần phải trùng với tên đăng ký của robot.
  • Có thể định rõ các tham số tùy chọn. Nếu không biết giá trị của tham số nào, hãy dời hàng đó khỏi mã nguồn.

Xem thêm[sửa]