Bước tới nội dung

Bản mẫu:Số

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

[sửa]

Bản mẫu này dùng để đánh số các câu thơ.

Cú pháp: {{số|5}}Lạ gì bỉ sắc tư phong, cho ra:

5Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Để ẩn hoặc hiện các số, bấm vào dòng "So thu tu" trong Tùy chọn hiển thị ở thanh bên

Lỗi kỹ thuật: Do document.cookie trong JavaScript chỉ hỗ trợ bảng mã Latin-1 hoặc ISO-8859-1, chứ không phải Unicode nên thuộc tính title của thẻ <span> trong bản mẫu này phải để là "so thu tu" thì nó mới nhớ tùy chọn hiện/ẩn các số trong cookie.