Bản mẫu:SIC

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích[sửa]

Bản mẫu này được dùng để thể hiện rằng chính tả của từ đúng với bản gốc. Điều này để giúp làm giảm thiểu tình trạng sửa lỗi chính tả. Từ sai chính tả trong bản gốc sẽ được gạch chân, và khi rà chuột lên từ đó, một pop-up sẽ hiện lên và hiển thị từ được cho là đúng chính tả.

Cách dùng[sửa]

Dùng 2 tham số
  • Tham số đầu tiên là từ sai chính tả trong văn bản gốc
  • Tham số thứ hai là từ được cho là đúng chính tả
{{SIC|từ sai chính tả trong văn bản gốc|từ được cho là đúng chính tả}}
Kết quả: từ sai chính tả trong văn bản gốc    ← rà chuột lên từ để thấy đầy đủ kết quả

Ví dụ:

{{SIC|qyết|quyết}}
Kết quả: qyết
{{SIC|từ sai chính tả trong văn bản gốc|}}
Kết quả: từ sai chính tả trong văn bản gốc    ← rà chuột lên từ để thấy đầy đủ kết quả

Ví dụ:

{{SIC|qyết|}}
Kết quả: qyết

Cách dùng sai[sửa]

Không có tham số
{{SIC}}
Kết quả: {{{1}}}    ← rà chuột lên từ để thấy đầy đủ kết quả


Chỉ dùng 1 tham số
{{SIC|từ sai chính tả trong văn bản gốc}}
Kết quả: từ sai chính tả trong văn bản gốc    ← rà chuột lên từ để thấy đầy đủ kết quả

Xem thêm[sửa]