Bản mẫu:Small scan link

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Liên kết nhỏ đến mục lục bản quét của tác phẩm.

Bản mẫu này chỉ nên sử dụng nếu tác phẩm chưa bắt đầu hoặc chưa hoàn thành. Biên tập viên nên gỡ bản mẫu này nếu tác phẩm đã hoàn thành.

{{small scan link|1=Liên kết đến trang Mục lục của bản quét}}

Tham số[sửa]

Bản mẫu này sử dụng hai tập hợp tham số không định danh:

  • |1=, |2=, ...: Liên kết đến trang mục lục. Cần có ít nhất 1 liên kết. Không dùng tiền tố Mục lục: trong liên kết.
  • |name1=, |name2=, ...: Văn bản thay thế cho mỗi liên kết. Mặc định là "dự án hiệu đính" cho 1 liên kết hoặc số tập tuần tự cho nhiều tập.

Ví dụ:

* Tắt đèn (1939) {{small scan link|Tat den.pdf}}

cho ra:

* Giai nhân di mặc (1926) {{small scan link|Giai nhan di mac 1.pdf|Giai nhan di mac 2.pdf}}

cho ra:

  • Giai nhân di mặc (1926) (các tập hiệu đính: 1, 2)
* Đời trong ngục (1935) {{small scan link|Doi trong nguc 1.pdf|name1=cuốn thứ nhất}}

cho ra:

Dữ liệu bản mẫu[sửa]

Liên kết nhỏ đến mục lục bản quét của tác phẩm. Bản mẫu này chỉ nên sử dụng khi tác phẩm chưa bắt đầu hoặc chưa hoàn thành. Biên tập viên nên gỡ bản mẫu này nếu tác phẩm đã hoàn thành.

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
trang Mục lục 11

Tên của trang Mục lục, không có tiền tố 'Mục lục:'.

Tên trangbắt buộc
trang Mục lục 22

Tên của trang Mục lục, không có tiền tố 'Mục lục:'.

Tên trangtùy chọn
trang Mục lục 33

Tên của trang Mục lục, không có tiền tố 'Mục lục:'.

Tên trangtùy chọn