Bản mẫu:Tên ISO 639 chưa định nghĩa/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể được gọi bằng cách sử dụng không xác định một cách rõ ràng trong bản mẫu khác.