Bản mẫu:Tạo lề/c

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để tạo ra khu vực lề trái hoặc phải hoặc hai bên cho một trang trong không gian tên Trang. Nó là một cặp {{Tạo lề/đ}} và {{Tạo lề/c}}.

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này thường dùng chung với {{chú thích lề trái}}, {{chú thích lề phải}}, hoặc {{chú thích lề}} để tạo ra khoảng không gian cần thiết cho các chú thích bên lề.

Một trang có chú thích bên lề sẽ có thứ tự xuất hiện như sau: