Bản mẫu:TNBP/hết chú

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

|}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tài liệu này dùng trong {{TNBP/chú}} và {{TNBP/hết chú}}.

Đây là cụm bản mẫu đi chung với nhau dùng để ẩn đi những lời chú trong tác phẩm Tôn Tử binh pháp. Tác phẩm này có rất nhiều lời chú giải khiến cho nội dung gốc của binh pháp không được rõ ràng. Do đó, nội dung sẽ mặc định được đóng lại và người sử dụng có thể bấm [hiện] để hiện ra.

Cách sử dụng[sửa]

{{TNBP/chú}}
{{TNBP/tc|k|r|Nội dung chú của Tào Công.}}
{{TNBP/dm|c|n|Nội dung chú của Đỗ Mục.}}
{{TNBP/hết chú}}

Các bản mẫu khác[sửa]

Chú của mười nhà:

 1. Bản mẫu:TNBP/tc: Tào Công
 2. Bản mẫu:TNBP/lt: Lý Thuyên
 3. Bản mẫu:TNBP/dm: Đỗ Mục
 4. Bản mẫu:TNBP/th: Trần Hạo
 5. Bản mẫu:TNBP/gl: Giả Lâm
 6. Bản mẫu:TNBP/mt: Mạnh Thị
 7. Bản mẫu:TNBP/mtd, Bản mẫu:TNBP/mnt: Mai nghiêu Thần (Mai thánh Du)
 8. Bản mẫu:TNBP/vt: Vương Tích
 9. Bản mẫu:TNBP/hdt: Hà diện Tích
 10. Bản mẫu:TNBP/td: Trương Dự

Chú khác:

 1. Bản mẫu:TNBP/dh: Đỗ Hựu