Bản mẫu:Thông báo có trang thử mô đun

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu {{thông báo có trang thử mô đun}}.

Nó được tự động hiện ra ở đầu các trang /mẫu thử của không gian Mô đun.

Để biết thêm về cách sử dụng trang con /mẫu thử của mô đun, xem kiểm thử đơn vị Lua (tiếng Anh).

Xem thêm[sửa]