Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông báo sửa đổi của trang/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Đây là bản mẫu {{thông báo sửa đổi của trang}}.

Bản mẫu này chỉ được hệ thống sử dụng, nó là bộ tải thông báo sửa đổi dùng tại Commons. Nó hiện ra các thông báo sửa đổi và liên kết đến chúng ở đầu trang khi người dùng sửa trang.

Chi tiêt kỹ thuật

[sửa]

Bản mẫu này tải và hiển thị thông báo liên quan đến không gian tên. Nó cũng gọi bản mẫu con {{Thông báo sửa đổi của trang/Nguồn}}. Bản mẫu con này xử lý việc tải các thông báo trang và nhóm trang và liên kết đến chúng. Bản mẫu này xử lý các tham số, làm đơn giản bớt mã nguồn.

Bản mẫu này đặt tại thông báo không gian tên MediaWiki chính có tên MediaWiki:Editnotice-0, MediaWiki:Editnotice-1 vân vân. Xem Trợ giúp:Không gian tên để có danh sách đầy đủ các số không gian tên. Do đó bản mẫu này không cần không tham số.

Xem mã nguồn hoặc sửa đổi

[sửa]

Thông báo sửa đổi cũng hiện ra khi người dùng "xem mã nguồn" của trang bị khóa. (khi những người không phải bảo quản viên cố gắng sửa một trang bị khóa hoàn toàn, hoặc khi thành viên IP sửa một trang nửa khóa hoặc khóa hoàn toàn). Thông báo trang và nhóm trang sẽ được hiển thị, nhưng không phải là thông báo không gian tên.

Phần lớn thông báo sửa đổi có những thông tin hữu ích dù đang chỉ xem mã nguồn của trang khóa, nhưng trong một số trường hợp chúng ta muốn hiển thị thông tin khác đối với người dùng này. Bản mẫu này sẽ gửi "thông báo hành động = xem" vào thông báo sửa đổi khi nó tải trong chế độ xem. Nó cũng được dùng trong thông báo sửa đổi như thế này:

{{#ifeq: {{{notice action|{{{thông báo sửa đổi|}}}}}} | xem
| <!--Người dùng thường "đang xem mã nguồn" trang bị khóa-->
| <!--Người dùng có đủ quyền để sửa trang-->
}}

Xem thêm

[sửa]