Bản mẫu:Thanh cuộn/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách dùng[sửa]

Tạp vùng hiển thị có thể cuộn được.

{{khối giữa|{{thanh cuộn|biên=1px solid grey|cao=50px|rộng=200px|{{lorem ipsum}}}}}}

tạo ra:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tham số:

|biên= Điều khiển hiển thị biên và các thuộc tính (ví dụ biên=1px dashed silver; mặc định: no border, không biên)
|cao= Điều khiển chiều cao của vùng cuộn (phải ghi đơn vị ví dụ cao=200px; mặc định: unlimited, không giới hạn)
|đệm= Điều khiển chi tiết chiều dài đệm xung quanh khu vực (phải ghi đơn vị ví dụ đệm=10px 5px 10px 5px; [Nhắc: Thứ tự của HTML là trên phải dưới trái] mặc định: 10px (0.6250em) cho cả bốn phía)
|rộng= Điều khiển độ rộng của vùng cuộn (phải ghi đơn vị ví dụ rộng=350px; mặc định: unlimited, không giới hạn)