Bản mẫu:Tlx/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
{{tlx|tlx|bản mẫu|giá trị 1|giá trị 2|giá trị 3|giá trị 4|giá trị 5|giá trị 6|giá trị 7|giá trị 8|giá trị 9}}
{{tlx|tlx|bản mẫu|giá trị 1|giá trị 2|giá trị 3|giá trị 4|giá trị 5|giá trị 6|giá trị 7|giá trị 8|giá trị 9|SISTER=w:}}
{{tlx|bản mẫu|giá trị 1|giá trị 2|giá trị 3|giá trị 4|giá trị 5|giá trị 6|giá trị 7|giá trị 8|giá trị 9}}
{{tlx|bản mẫu|giá trị 1|giá trị 2|giá trị 3|giá trị 4|giá trị 5|giá trị 6|giá trị 7|giá trị 8|giá trị 9}}

Tlx (Bản mẫu danh sách mở rộng) là một phiên bản mở rộng của {{tl}} với sự thay đổi về kiểu chữ để nhận thấy dễ dàng hơn, hỗ trợ hiển thị lên đến bốn giá trị số, và tiền tố interwiki bằng cách sử dụng giá trị SISTER.

Ví dụ[sửa]

Kết quả
{{tlx|x0}} {{x0}}
{{tlx|x2|một|hai|ba|bốn|năm}} {{x2|một|hai|ba|bốn|năm}}
{{tlx|x2|mọi|số|vượt|quá|giới|hạn|đối|số}} {{x2|mọi|số|vượt|quá|giới|hạn|đối|số}}

Xem thêm[sửa]