Bản mẫu:Trang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu dành để nhúng chéo từ các trang đã quét. Ngoài việc nhúng chéo, nó thêm nút "liên kết đến trang quét", xuất hiện phía dưới hộp công cụ với bề ngoài monobook, và khi nhấn vào sẽ hiển thị một nút "[trang]" tại đầu mỗi trang được nhúng chéo. Các nút [trang] cho phép người đọc duyệt đến các trang được nhúng chéo chỉ nên chứa bản quét của trang.

Thông số
  • số : số trang để hiển thị thay vì "[trang]"
  • phần : chỉ kèm một phần của trang được nhúng chéo, dùng Labeled Section Transclusion (LST)
  • phần-x : nhúng chéo một trang mà không có phần được dán nhãn, dùng LST
  • vị trí : hiển thị liên kết đến trang tại n em so với lề

Xem thêm[sửa]