Bản mẫu:Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc/2020/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Cung phi (Odalisque).jpg
Cung oán ngâm khúc (1905) là một bài thơ theo thể song thất lục bát được viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Gia Thiều, bản dịch của Edmond Nordemann. Tác phẩm là bài ca của một nàng cung nữ kể về thân phận buồn tủi, cô đơn của mình trong cung cấm. Với cách viết chữ Quốc ngữ khi còn sơ khai, bản dịch này là một phương tiện giúp người Pháp học tiếng Việt nên có cả phần mục lục bằng tiếng Pháp.

“...Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi,
Những hương sầu phấn tủi cho song!
Phòng khi động đến Cửu-chùng,
Dữ sao cho được má hồng như sưa!”

xem tiếp...

Tải về máy... Tải về định dạng ePub Tải về định dạng RTF Tải về định dạng PDF Tải về định dạng mobi

(Các tác phẩm chọc lọc khác)