Bước tới nội dung

Bản mẫu:Trang con tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa]

{{trang con tài liệu}}
hoặc: {{trang con tài liệu|[[trang chính liên kết tới]]|[[tài liệu liên kết tới]]}}

Bản mẫu này nên được đặt ở đầu của các trang "/tài liệu". Nó thay đổi kết quả đầu ra, phụ thuộc vào việc nó được nhìn thấy tại đâu:

  • Trên trang "/tài liệu", nó hiển thị một hộp giải thích nội dung bản mẫu và liên kết tới trang bản mẫu.
  • Trên các trang khác (chẳng hạn các trang chuyển tải trang "/tài liệu"), nó thông báo rằng tài liệu thuyết trình được chuyển tải từ trang phụ.

Chức năng[sửa]

Bổ sung thêm cho thông điệp đầu ra, bản mẫu phân loại các trang thành Trang phụ thuyết trình và mặc định khóa sắp xếp vào tên trang mà không cần không gian tên miền (ví dụ "Foo" đối với "Bản mẫu:Foo", vì thế nó được sắp xếp dưới thể loại 'F').

Xem thêm[sửa]