Bản mẫu:User ru

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
ru Русский язык для данного участника является родным.