Bản mẫu:Vô danh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

thảo luận chưa ký tên của [[Thành viên:{{{1}}}|{{{1}}}]] ([[Thảo luận Thành viên:{{{1}}}|thảo luận]]).


{{vô danh|thời gian|tên người dùng}} hoặc
{{vô danh|tên người dùng}}