Bản mẫu:Vạch tùy chỉnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một vạch kẻ ngang gồm nhiều loại hình dạng khác nhau.

Ví dụ[sửa]

{{Vạch tùy chỉnh|sp|100|d|6|sp|10|d|10|sp|10|d|6|sp|100}}

Cách dùng[sửa]

Tham số sẽ là một chuỗi từ khóa đại diện cho các hình dạng, đi kèm với chiều dài theo đơn vị pixel (điểm ảnh). Tham số lúc nào cũng đi cặp như vậy. Dưới đây là danh sách các hình dạng có sẵn. Hãy cập nhật danh sách này nếu bạn thấy có hình dạng nào đang thiếu.

Viết tắt Từ khóa Ví dụ Chiều dài có sẵn
sp Span Rule Segment - Span - 10px.svg 5, 10, 20, 40, 50, 100
atl, atr Arrow Thin (Left, Right) Rule Segment - Arrow Thin Left - 10px.svg Rule Segment - Arrow Thin Right - 10px.svg 10
tl Tear Left Rule Segment - Tear Left - 20px.svg 20, 40
tr Tear Right Rule Segment - Tear Right - 20px.svg 20, 40
str Star Rule Segment - Star - 10px.svg 6, 10
w Wave Rule Segment - Wave - 40px.svg 40
s Square Rule Segment - Square - 10px.svg 5, 10
so Square open Rule Segment - Square open - 10px.svg 5, 10
d Diamond Rule Segment - Diamond - 10px.svg 4, 6, 10
do Diamond open Rule Segment - Diamond open - 7px.svg 7
lz Lozenge Rule Segment - Lozenge - 40px.svg 20, 40, 60, 140
lzt Lozenge thin Rule Segment - Lozenge 5px - 40px.svg 20, 40, 60
c Circle Rule Segment - Circle - 6px.svg 6
co Circle open Rule Segment - Circle open - 6px.svg 6, 10, 20
r Rectangle Rule Segment - Rectangle - 15px.svg 15
crt, crr, crb, crl Crescent Rule Segment - Crescent top - 10px.svg Rule Segment - Crescent right - 10px.svg Rule Segment - Crescent bottom - 10px.svg Rule Segment - Crescent left - 10px.svg 10
el Ellipse Rule Segment - Ellipse - 15px.svg 15
col Colon Rule Segment - Colon - 6px.svg 4, 6
fl, fr Flare (Left, Right) Rule Segment - Flare Left - 12px.svg Rule Segment - Flare Right - 12px.svg 12, 40
fc Flare Centre Rule Segment - Flare Centre - 22px.svg 14, 22, 60, 100, 140
cll, clr Curl (Left,Right) Rule Segment - Curl Left - 10px.svg Rule Segment - Curl Right - 10px.svg 10
fy1 Fancy1 Rule Segment - Fancy1 - 40px.svg 40
fy2 Fancy2 Rule Segment - Fancy2 - 100px.svg 100
fy3 Fancy3 Rule Segment - Fancy3 - 40px.svg 40

Nếu bạn không thấy một từ khóa nào bạn muốn, hãy thêm nó vào {{Vạch tùy chỉnh/đoạn}}, hoặc dùng từ khóa đơn giản mà không viết tắt. Ví dụ {{Vạch tùy chỉnh|sp|100}} = {{Vạch tùy chỉnh|Span|100}}.

Hình dạng chỉ có sẵn ở một số kích thước cố định. Nếu không ghi đúng, ảnh sẽ không hiện ra, và liên kết đỏ sẽ xuất hiện. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ tại Rule segments category ở Commons. Nếu bạn tự thêm đoạn riêng cho mình, hãy thêm nó vào thể loại đó.

Thêm hình dạng mới[sửa]

Notice the "flange" for matching to the background rule.

It is easy to add images to the set. In order to be found, the filename must be in the form "Rule Segment - [Identifier] - [Width]px.svg. Example: File:Rule Segment - Span - 10px.svg

Note that it is also required that the image meet up well at the sides. The rule is 1px wide, so the features must have a 1px edge on each side, in the exact centre (vertically) of the edge. To ensure this, run a 1px line through the feature so that it fills in the gaps. See the diagram on the left for an example of how this is done. Ensure that the line is aligned with the pixel grid (but not centred on it), otherwise it will come out blurry when rendered. To fix this, shift up or down by 0.5px. Be careful about edges of features as well, especially horizontal or vertical ones—these should be also aligned to pixel edges.

You will also need to add code to the template that grabs the image segments, {{Vạch tùy chỉnh/đoạn}}. Instructions on modifying that template can be found on the documentation there.

Adding more segments[sửa]

For complex rules, more segments can be added. Edit this template and paste in line in the format:

</noinclude>{{#if:{{{17|}}}|{{!!}}{{Vạch tùy chỉnh/đoạn|{{{17}}}|{{{18}}}}}}}<noinclude>

Make sure the numbers are continuous through the template, and that you match the first parameter of this line to the second one, otherwise the template will not render reliably.

See also[sửa]

  • {{rule}} Simple rule of variable width - use this if you just want a line