Bản mẫu:Xoay

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này dùng để tạo ra văn bản được xoay nghiêng.

Chú ý: Bố cục trang không được điều chỉnh để phục vụ cho văn bản xoay nghiêng. Vì lý do này, văn bản xoay có thể sẽ hiển thị đè lên phần văn bản phía trên hoặc phía dưới nó.

Ví dụ[sửa]

{| border
|-
| Hello world
| Hello world
| Hello world
|-
| {{xoay| 90|Hello world}}
| {{xoay|-75|Hello world}}
| {{xoay|180|Hello world}}
|-
| Hello world
| Hello world
| Hello world
|-
|}
Hello world Hello world Hello world
Hello world Hello world Hello world
Hello world Hello world Hello world


To prevent xoayd text from overlapping other text, you can manually add space for the text to xoay in:

{| border
|height=80px width=80px|{{xoay| 90|Hello world}}
|height=80px width=80px|{{xoay|-90|Hello world}}
|height=80px width=80px|{{xoay|180|Hello world}}
|}
Hello world Hello world Hello world


Ghi chú về kỹ thuật[sửa]

Bản mẫu này sử dụng CSS "-webkit-transform:rotate(90deg); -moz-transform:rotate(90deg); -o-transform: rotate(90deg);" để có thể xoay văn bản. Các trình duyệt cũ có thể sẽ không hiển thị được như thế.